Retribucions vigents legislatura 2019 - 2023

Retribucions vigents legislatura 2019 - 2023

Per assistència al Ple: 50 € per sessió.
Per assistència a la Junta de Govern Local: 100 € per sessió.
Per assistència a la Comissiò Especial de Comptes: 100 € per sessió.

 

La Sra. Maria del Mar Monell Davins, com a Alcaldessa i regidora de Governació, Hisenda i Turisme té assignat un règim de dedicació parcial del 75% de la jornada amb unes retribucions anuals brutes de 13.124,03€

Darrera actualització: 31.07.2020 | 15:13
Darrera actualització: 31.07.2020 | 15:13